Transformatiespel

Het transformatiespel is een krachtig middel om tot meer bewustwording te komen.
Bij het spelen van het spel krijgt een persoonlijke (levens)vraag gedurende een dag volop aandacht en kan een eerste stap in een diepgaand veranderingsproces gezet worden. Het transformatiespel ziet er uit als een gewoon gezelschapsspel, met een speelbord, pionnen, kaartjes en dobbelstenen. In tegenstelling tot een gewoon spel, waar spelers hun aandacht richten op een materialistisch doel(het winnen van een spel), staat bij het transformatiespel de beantwoording van de persoonlijke vragen van de spelers centraal.

Home Loopbaanbegeleiding Spirituele ontwikkeling Transformatiespel Burnoutbegeleiding Coaching Publicaties

Een speler zelf stelt het doel van tevoren vast. Vaak betreft het een probleem of vraagstuk waarin de speler inzicht wil verkrijgen. Belangrijk is de formulering van dit 'doel': Hoe helderder de vraagstelling, des te helderder ook de antwoorden. De medespelers en begeleider zijn behulpzaam bij een zo goed mogelijke formulering.

Voorbeeldvragen zijn:
* Hoe kan ik omgaan met mijn gevoelens van onzekerheid?
* Ik sta op een kruispunt in mijn leven, welke richting is voor mij de juiste?
* Ik heb problemen met financiën, wat kan ik daaraan doen?
* Hoe los ik het conflict met mijn collega/buurman/vriend op?
* Hoe krijgen wij als team ons gemeenschappelijke doel/visie helder?

Op het spelbord wordt een levenspad bewandeld met alle belemmeringen en uitdagingen van dien. Via kaartjes wordt u aangemoedigd, ondersteund en geconfronteerd op uw weg. Alle boodschappen die u in het spel krijgt worden door u en uw medespelers in relatie gebracht met uw persoonlijle vraag. Intuïtie speelt hierbij een grote rol. Zo verkrijgt u inzichten die u inspireren in uw dagelijks leven. Het spel kan worden gespeeld met minimaal 2 en maximaal 4 personen onder begeleiding van een consulent. Deze consulent bewaakt de spelregels en stelt verhelderende vragen. De rol van de consulent is ondersteunend en stimulerend, maar nooit sturend.

Het spel kan individueel of t.b.v. organisaties worden gespeeld en zal een hele dag in beslag nemen (van 9.30 uur tot 17.30 uur).

In overleg met belangstellenden zal een datum voor het spelen van het spel worden afgesproken.

De kosten bedragen € 100,-- per persoon (incl. lunch) Voor bedrijven gelden andere tarieven.